Контакт с преподавателите:

Емануил Синджирлиев - 089 4720550
Елена Димитрова - 089 4720560
Галина Григорова - 088 5616111
Николай Цветков - 089 6738687